ฐานข้อมูลมาตรฐาน

Monday, 20 April 2020 10:22

ASHRAE

Written by

ASHRAE.org

COVID-19 (CORONAVIRUS) PREPAREDNESS RESOURCES

Sunday, 19 April 2020 00:22

ASTM

ASTM Standard & COVID-19

ASTM Standard & COVID-19

Monday, 27 April 2020 11:37

IEEE

Written by

IEEE : Institute of Electrical and Electronics

Sunday, 19 April 2020 16:12

ISO Standard

COVID-19 RESPONSE: FREELY AVAILABLE ISO STANDARDS

Monday, 27 April 2020 11:50

NFPA

NFPA : National Fire Protection Association