ฮิต: 883

        มีขั้นตอนดังนี้ เอาน้ำใส่ขวดน้ำพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรปิดฝาให้แน่น หรืออาจใช้วัสดุอื่นตามความเหมาะสม เช่น ก้อนหิน อิฐ กรวด หรือใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำมัดปากถุง นำไปใส่ในถังพักน้ำของชักโครก การวางควรระวังไม่ให้ขวางทางออกของน้ำ ทดลองกดชักโครกเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ลองคิดดูง่าย ๆ หากกดชักโครกวันละ 10 ครั้ง ใน 1 ปีจะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 5,475 ลิตร   ดูคลิป