info@dss.go.th

0 2201 7250-6

ฮิต: 279
เอกสารเผยแพร่ความรู้

น้ำหมักชีวภาพ ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว

น้ำหมักชีวภาพทำอะไรได้บ้าง

การทำน้ำหมักชีวภาพ (จากเศษอาหาร)

 

การทำปุ๋ยหมักจากกากที่เหลือจากน้ำหมักชีวภาพ

มีอะไรในน้ำหมักชีวภาพ Bioextract - pdf

 
 
แนะนำประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ แนะนำฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
แนะนำฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง แนะนำฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง