งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่ออุตสาหกรรม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่ออุตสาหกรรม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่ออุตสาหกรรม วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง