0 2201 7250-6

Clip การประหยัดน้ำ

การประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี (การล้างภาชนะ)
clip ประหยัดน้ำ

การประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี (การล้างภาชนะ)

       ขั้นตอนการล้างภาชนะแบบประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี เริ่มจากปิดน้ำให้สนิทเสียก่อน แล้วจึงใช้ฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาดภาชนะ เมื่อสะอาดแล้วค่อยเปิดน้ำอีกครั้ง เพื่อล้างน้ำยาที่ภาชนะออกให้สะอาด   ดูคลิป

341
การประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี (การล้างภาชนะ)
clip ประหยัดน้ำ

การประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี (การล้างภาชนะ)

       ขั้นตอนการล้างภาชนะแบบประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี เริ่มจากปิดน้ำให้สนิทเสียก่อน แล้วจึงใช้ฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาดภาชนะ เมื่อสะอาดแล้วค่อยเปิดน้ำอีกครั้ง เพื่อล้างน้ำยาที่ภาชนะออกให้สะอาด   ดูคลิป

341
วิธีประหยัดน้ำชักโครก
clip ประหยัดน้ำ

วิธีประหยัดน้ำชักโครก

        มีขั้นตอนดังนี้ เอาน้ำใส่ขวดน้ำพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรปิดฝาให้แน่น หรืออาจใช้วัสดุอื่นตามความเหมาะสม เช่น ก้อนหิน อิฐ กรวด หรือใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำมัดปากถุง นำไปใส่ในถังพักน้ำของชักโครก การวางควรระวังไม่ให้ขวางทางออกของน้ำ ทดลองกดชักโครกเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ลองคิดดูง่าย ๆ หากกดชักโครกวันละ 10 ครั้ง ใน 1 ปีจะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 5,475 ลิตร   ดูคลิป

1717
ฮิต: 1717

        มีขั้นตอนดังนี้ เอาน้ำใส่ขวดน้ำพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรปิดฝาให้แน่น หรืออาจใช้วัสดุอื่นตามความเหมาะสม เช่น ก้อนหิน อิฐ กรวด หรือใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำมัดปากถุง นำไปใส่ในถังพักน้ำของชักโครก การวางควรระวังไม่ให้ขวางทางออกของน้ำ ทดลองกดชักโครกเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ลองคิดดูง่าย ๆ หากกดชักโครกวันละ 10 ครั้ง ใน 1 ปีจะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 5,475 ลิตร   ดูคลิป