ฮิต: 230

       ขั้นตอนการล้างภาชนะแบบประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี เริ่มจากปิดน้ำให้สนิทเสียก่อน แล้วจึงใช้ฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาดภาชนะ เมื่อสะอาดแล้วค่อยเปิดน้ำอีกครั้ง เพื่อล้างน้ำยาที่ภาชนะออกให้สะอาด   ดูคลิป