info@dss.go.th

0 2201 7250-6

       ขั้นตอนการล้างภาชนะแบบประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี เริ่มจากปิดน้ำให้สนิทเสียก่อน แล้วจึงใช้ฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาดภาชนะ เมื่อสะอาดแล้วค่อยเปิดน้ำอีกครั้ง เพื่อล้างน้ำยาที่ภาชนะออกให้สะอาด   ดูคลิป

        มีขั้นตอนดังนี้ เอาน้ำใส่ขวดน้ำพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรปิดฝาให้แน่น หรืออาจใช้วัสดุอื่นตามความเหมาะสม เช่น ก้อนหิน อิฐ กรวด หรือใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำมัดปากถุง นำไปใส่ในถังพักน้ำของชักโครก การวางควรระวังไม่ให้ขวางทางออกของน้ำ ทดลองกดชักโครกเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ลองคิดดูง่าย ๆ หากกดชักโครกวันละ 10 ครั้ง ใน 1 ปีจะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 5,475 ลิตร   ดูคลิป