ปัจจุบันตลาดการค้าโลกมีแนวโน้มเปิดเสรีมากขึ้น การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศคู่ค้ายอมรับผลิตภัณฑ์ ทำได้โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ในอุตสาหกรรมอาหาร

   ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ  ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบหลายด้านแต่ไม่ได้จำกัดเฉพะแค่ด้านเหล่านี้

อะคริลาไมด์ เป็นสารที่ก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง จึงอาจก่อมะเร็งในมนุษย์

อาหารแข่เเข็งจะมีปริมาณเกลือโซเดียมที่ค่อนข้างมากเพื่อถนอมอาหาร ถ้ารับประทานเป็นประจำทุกวันโอกาสที่จะได้รับโซเดียมเกินในแต่ละวันค่อนข้างสูง ส่งผลให้ไตและหัวใจทำงานหนัก 

   ปัจจบันนี้ผู้บริโภคต่างมีความตื่นตัวในการควบคุมปริมาณกรบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานสูงเพื่อหลีกเลี่ยงความอ้วน ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกแนะนำให้ลดการบริโภคน้ำตาลและนอกจางนี้ยังลดการบริโภคไขมันอีกด้วย

อาหารแปรรูป ที่เรามักชอบรับประทานกัน ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรอก แฮม ลูกชิ้น หรืออาหารแช่แข็งต่างๆ นั้นไม่ดีต่อสุขภาพ เพราะนอกจากปริมาณโซเดียมที่สูงแล้ว ยังมีส่วนผสมของสารปรุงแต่งต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพในแง่อื่นๆ 

มีการโฆษณาว่า ถั่งเช่า ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ จะจริงหรือไม่ มาติดตามกันเถอะ

    เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็อยากจะผอมทางอ้อมโดยไม่อาศัยการออกกำลังกาย ซึ่งตัวเลือกยอดฮิตอย่างหนึ่ง คือการกินกราโนลา หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จักว่า กราโนลาคืออะไร สามารถนำมากินเพื่อลดน้ำหนักได้หรือไม่ มาติดตามกันเถอะ