แหล่งความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

รวบรวมสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคระบาด coronavirus disease starting in 2019 (COVID-19) เช่น ข่าวสาร งานวิจัย บทความวิชาการ ฐานข้อมูลแบบ free access และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือป้องกันโรค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Image

คำแนะนำและคู่มือ

Image

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

Image

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Image

วิจัยและบทความ

หนังสือชุด “โลกเปลี่ยน คนปรับ” รับกับบริบทของวิกฤตโควิด-19

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

เอกสารมาตรฐาน งานวิจัย และฐานข้อมูลออนไลน์แบบ Free access ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

 • ASHRAE

  ASHRAE.org

  COVID-19 (CORONAVIRUS) PREPAREDNESS RESOURCES

  Written on Monday, 20 April 2020 10:22
 • ASTM

  ASTM Standard & COVID-19

  ASTM Standard & COVID-19

  Written on Sunday, 19 April 2020 00:22
 • IEEE

  IEEE : Institute of Electrical and Electronics

  Written on Monday, 27 April 2020 11:37
 • ISO Standard

  COVID-19 RESPONSE: FREELY AVAILABLE ISO STANDARDS

  Written on Sunday, 19 April 2020 16:12
 • NFPA

  NFPA : National Fire Protection Association

  Written on Monday, 27 April 2020 11:50

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวัน