กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS :  ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
 
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 

สาย 8, 92, 97, 67, 44, 157, ปอ.8, ปอ.509, ปอ.44, ปอ.67, ปอ.92 และ ปอ.157

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  |  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0-2201-7000

Email : [email protected]

ติดต่อสอบถาม