0 2201 7250-6

ฮิต: 435

     สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
สำนักหอสมุดฯ จัดกิจกรรมสถานีที่ 27 ภายใต้ชื่อ “นักวิทย์น้อยสืบสานศาสตร์พระราชา” ณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย นิทรรศการศาสตร์พระราชา กิจกรรมการทดลองการอุ้มน้ำของดิน กิจกรรมเรียนรู้วิธีการประหยัดพลังงานกับต้นคริสต์มาสรักษ์โลก กิจกรรมระบายสี และกิจกรรมประดิษฐ์ตะกร้ารักษ์โลก

   
หมวด: